Suomen virallinen lista – Artistit

Donkeyboy

Singlet

Donkeyboy
City Boy Warner Music
18 Viime sija
7 Korkein sija
vk 5/2012
13 Listaviikkoa
Donkeyboy
Downtown Warner Music Norway / Warner Music Group
18 Viime sija
9 Korkein sija
vk 35/2015
6 Listaviikkoa
Donkeyboy
Triggerfinger WM Norway
18 Viime sija
9 Korkein sija
vk 47/2013
6 Listaviikkoa

Radio

Donkeyboy
Crazy Something Normal Warner Music
85 Viime sija
3 Korkein sija
vk 22/2014
29 Listaviikkoa
Donkeyboy
Downtown Warner Music
54 Viime sija
18 Korkein sija
vk 35/2015
13 Listaviikkoa
Donkeyboy
Lost Warner Music
95 Viime sija
17 Korkein sija
vk 53/2015
9 Listaviikkoa
Donkeyboy
Triggerfinger Warner Music
86 Viime sija
13 Korkein sija
vk 47/2013
13 Listaviikkoa

Latauslista

Donkeyboy
City Boy Warner Music
26 Viime sija
6 Korkein sija
vk 5/2012
14 Listaviikkoa
Donkeyboy
Crazy Something Normal WM Norway
24 Viime sija
14 Korkein sija
vk 24/2014
5 Listaviikkoa
Donkeyboy
Downtown Warner Music Norway / Warner Music Group
16 Viime sija
12 Korkein sija
vk 35/2015
5 Listaviikkoa
Donkeyboy
Triggerfinger WM Norway
26 Viime sija
18 Korkein sija
vk 49/2013
13 Listaviikkoa

Nokia

Donkeyboy
Crazy Something Normal WM Norway
34 Viime sija
30 Korkein sija
vk 30/2014
2 Listaviikkoa
Donkeyboy
Downtown Warner Music Norway / Warner Music Group
41 Viime sija
30 Korkein sija
vk 43/2015
3 Listaviikkoa
Donkeyboy
Triggerfinger Warner Music Finland
43 Viime sija
18 Korkein sija
vk 10/2014
29 Listaviikkoa