Tilastot

Kultalevyjen myöntämisrajat

Striimien huomioiminen kulta– ja platinatunnustuksissa Suomessa siirrytään seuraaviin käytäntöihin 12.11.2014:

Singlet

-kulta- ja platinasinglejen osalta mitattava yksikkö muutetaan kappaleista striimeihin

-uusi kultasingletunnustukseen oikeuttava raja on 1.1.2014 jälkeen julkaistuilla singleillä 2 000 000 striimiä, 4 000 000 striimiä platina jne. Tämä vastaa tällä hetkellä käytössä olevaa 20 000 kpl kultarajaa.

-fyysinen myynti ja lataukset muutetaan striimeiksi kaavalla, jossa 1 lataus = 100 striimiä. Poikkeuksena EP:t, joissa esim. 4 kappaleen EP:n kyseenollessa suhdeluku lasketaan kappalemäärän mukaan: 4 trackia X 100 = 400 striimiä

-uusi striimauskäytäntö huomioidaan takautuvasti myös 1.1.2013-31.12.2013 julkaistujen nimikkeiden osalta. Tuona ajanjaksona käytettäisiin kuitenkin silloin voimassa ollutta suhdelukua 180, mutta kappalemyynniksi muutettaessa käytetään suhdelukua 180. Kultaraja on näiden julkaisujen osalta 5000 kappaletta ja platinaraja 10000 kappaletta.

-muutos tulee voimaan välittömästi 12.11.2014

Albumit

-kulta- ja platina-albumirajat säilyvät ennallaan, eli kulta 10 000 kpl, platina 20 000 kpl jne.

-kaikki albumiraitoihin kohdistuneet striimit huomioidaan tunnustukseen oikeuttavaa kappalemäärää laskettaessa, eli kertaalleen jo kultasingleihin lasketut striimit voidaan huomioida uudelleen myös albumien osalta

-striimit huomioidaan seuraavan kaavan mukaisesti: kokonaisstriimimäärä / 10(keskim. albumitrackmäärä )/ 100 = album equivalent. Näin saatuun lukuun lisätään fyysinen + latausmyynti.

-single artist kokoelmissa huomioidaan kokoelman osalta julkaisupäivän jälkeinen striimaus multi artist kokoelmien osalta striimausta ei huomioida lainkaan vaan mukaan lasketaan vain fyysinen myynti ja lataukset.

Muutos tulee voimaan heti (12.11.2014) ja takautuvasti koskien myös back-kataloogia

1.1.2014 jälkeen julkaistujen singlejen kultaraja on jatkossa 20 000 kappaletta ja platinaraja 40 000 kappaletta.
Kulta- ja platinamyyntitunnustuksiin oikeuttavia myyntimääriä laskettaessa huomioidaan jatkossa latauksen, fyysisten tuotteiden sekä striimien yhteenlaskettu myynti.
Striimit muutetaan kappaleiksi jakamalla kokonaisstriimausmäärä 100:lla. Näin laskettaessa esim. 1 000 000 striimausta vastaa 10 0000 kappaleen myyntiä.

 
Kulta- ja platinalevyjen kappalemääräiset myöntämisperusteet ovat vuosien saatossa muuttuneet seuraavasti:

 17.09.1971

Kulta
Single 20.000
Pitkäsoitto 30.000

01.07.1973

Kulta
Single 10.000
Pitkäsoitto 15.000

01.10.1975

Kulta
Single 10.000
Pitkäsoitto 25.000
Timantti
Pitkäsoitto 50.000

23.08.1976

Platina
Pitkäsoitto 100.000

01.01.1989

Platina
Pitkäsoitto 50.000
Kaksoisplatina
Pitkäsoitto100.000
Kolmoisplatina
Pitkäsoitto 150.000

01.01.1991

Kulta
Single 5.000

01.01.1994

Kulta
Pitkäsoitto 20.000
Platina
Single 10.000
Pitkäsoitto 40.000
Tuplaplatina
Pitkäsoitto 80.000
Triplaplatina
Pitkäsoitto 120.000

01.01.2001

Kulta
Pitkäsoitto 15.000
Platina
Pitkäsoitto 30.000
Tuplaplatina
Pitkäsoitto 60.000
Triplaplatina
Pitkäsoitto 90.000
jne.

01.06.2004

Kulta
DVD 5.000
Platina
DVD 10.000

01.01.2008

Kotimaiset albumit

Kulta
Pitkäsoitto 15.000
Platina
Pitkäsoitto 30.000
Tupla-, tripla jne platinalevyt
vastaavasti kerrannaiset platinarajat

Ulkomaiset albumit

Kulta
Pitkäsoitto 10.000
Platina
Pitkäsoitto 20.000
Tupla-, tripla jne platinalevyt
vastaavasti kerrannaiset platinarajat

Singletuotannot/raidat

Kulta 5.000 kpl
Platina 10.000 kpl
Tupla-, tripla jne platinalevyt
vastaavasti kerrannaiset platinarajat

01.01.2010

Myyntinä huomioidaan sekä tallenne- että digitaalinen (full track ja full album) download-myynti. Uusia muutettuja rajoja sovelletaan 1.1.2010 jälkeen julkaistaviin äänitteisiin. Aiempiin julkaisuihin sovelletaan julkaisuhetkellä sovellettuja myyntirajoja huomioimalla myös digitaalinen download-myynti.

Kotimaiset albumit

Kulta
Pitkäsoitto 10.000
Platina
Pitkäsoitto 20.000
Tupla-, tripla jne platinalevyt
vastaavasti kerrannaiset platinarajat

EP-äänitteet

Kulta 5.000 kpl
Platina 10.000 kpl